Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
  • Kranenburgweg 8
    8024 AC Zwolle
  • 038-4551108

Sanitas Thuiszorg BV

De behoefte aan thuiszorg groeit.
Thuiszorg wordt ook wel ‘de zorg van de toekomst’ genoemd. Steeds meer mensen kiezen er immers voor om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Ook als er ooit door ziekte, ongeval of de gevolgen van ouderdom hulp nodig mocht zijn. Sanitas Thuiszorg biedt die hulp in de eigen, vertrouwde omgeving. Deskundig en met toewijding.

Sanitas Thuiszorg
Sanitas Thuiszorg is een thuiszorginstelling voor iedereen binnen de regio Zwolle die thuis gespecialiseerde verpleging, reguliere verpleging en / of (huishoudelijke) verzorging nodig heeft. Zeven dagen per week, tussen 7.00 en 23.00 uur. Gedurende de nachten biedt Sanitas de zorg op afroep middels een bereikbare dienst. Slaapdiensten behoren ook tot de mogelijkheden van Sanitas Thuiszorg.

Privacy
Het privacyreglement van Sanitas Thuiszorg stelt regels aan hoe met vertrouwelijke informatie wordt omgegaan. Sanitas Thuiszorg verzamelt dan ook alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de zorgverlening. Er is sprake van een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat er niet zonder uw toestemming met derden over uw situatie wordt gesproken en / of gegevens worden uitgewisseld. Sanitas Thuiszorg verwacht van haar cliënten dat zij deze privacy respecteert.
Doelgroep
Iedereen in de regio Zwolle die thuis huishoudelijke verzorging, ondersteunende begeleiding, verpleging of lichamelijke zorg nodig heeft, bijv:
? Chronisch zieke en oudere mensen
? Mensen die thuis willen sterven
? Mensen die aanvullende zorg nodig hebben vóór of na opname in een ziekenhuis
? Mensen die al AWBZ-zorg krijgen, maar extra zorg nodig hebben en / of wensen
? Mensen die niet in een verzorgings- of verpleeghuis opgenomen willen worden of dit willen uitstellen
? Houders van een Persoons Gebonden Budget of particulieren die zelf hun zorg in willen kopen en hun eigen wensen willen bepalen
? Mensen die met ontslag uit een ziekenhuis willen, maar nog wel (gespecialiseerde) verpleging nodig hebben
? Mensen die een stukje begeleiding willen bij het verwerken en / of omgaan met hun aandoening of die van hun partner, kind etc.
? Opvang voor kinderen met een (chronische) aandoening ter ontlasting van de ouders / verzorgers
? Mensen met een psychische aandoening die ondersteunende begeleiding nodig hebben

Gespecialiseerde Verpleging
Sanitas Thuiszorg biedt naast de reguliere zorg en verpleging ook gespecialiseerde verpleging. Gespecialiseerde verpleging houdt in dat mensen, die vanwege hun aandoening afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een infuus, sondevoeding, pijnpompen, PEG-catheters etc., deze zorg ook in hun eigen omgeving kunnen krijgen. Gespecialiseerde verpleging wordt alléén gegeven door een ervaren en speciaal daarvoor opgeleide verpleegkundige. Vanzelfsprekend zijn alle verpleegkundigen die bij Sanitas Thuiszorg werkzaam zijn gediplomeerd en geregistreerd in het BIG-register.

Aanmelding
Thuiszorg is bij Sanitas Thuiszorg doorgaans vlot geregeld. Soms is het de betrokkene zelf die zorg aanvraagt, maar dat kunnen evengoed familieleden, vrienden, de huisarts of bijvoorbeeld een zorginstelling zijn. Alle aanvragen worden in behandeling genomen. Na de aanvraag volgt een intakegesprek waarin wordt nagegaan aan welke vorm en hoeveel uren thuiszorg behoefte bestaat. Wanneer nodig gebeurt dit in overleg met andere betrokken hulpverleners. Vervolgens wordt er een zorgovereenkomst opgesteld waarin afspraken over de invulling van de werkzaamheden, het aantal uren en bijvoorbeeld de werktijden worden vastgelegd. Om het verloop van de diensten nauwkeurig te kunnen volgen wordt bovendien een zorgdossier bijgehouden.

Informatie: via onze website of telefonisch: 038-4551108


Diensten

  • Huishoudelijke verzorging
  • Terminale Zorg en Ondersteunende Begeleiding
  • Verpleging en verzorging