CareConsult Thuiszorg


Van Randwijkstraat 181 2321 KG Leiden
06 11258409 Klik om te bellen

Over CareConsult Thuiszorg

Betaalbare thuiszorg met aandacht en met een hart.

CareConsult levert thuiszorg op maat. Na een intakegesprek en zo nodig een indicatiestelling stellen wij voor u een team samen van gekwalificeerde en betrokken zorgverleners, dat in staat is om in al uw zorgbehoeften te voorzien. In overleg met u stellen wij een plan en schema op om de zorg daadwerkelijk vorm te geven.

Na ervaren te hebben dat grote servicebureaus vaak te sturend bezig zijn, de vrijheid van handelen van de zorgverleners beperken en forse bemiddelingskosten rekenen, hebben wij een klein, hecht en deskundig team van helpenden, verzorgenden en verpleegkundigen gevormd, dat werkt via een "zuster-app", waardoor er dagelijks snel en adequaat overlegd kan worden zonder tussenkomst van een kantoor.

Door de korte lijnen zijn wij in staat om snel in te spelen op veranderingen en aanpassingen van de te leveren zorg.

Er is geen overbodige overhead, waardoor de zorgverleners optimaal zorg kunnen leveren en er geen sprake is van extra kosten.

Naast particuliere zorg kan bekostiging plaatvinden door de zorgverzekeraar via restitutiezorg (ZIN = zorg in natura) of  persoons gebonden budget (PGB).

Wat kunnen wij leveren?

  • Particuliere thuiszorg.
  • Persoonlijke verzorging.
  • Activerende begeleiding.
  • Ondersteunende begeleiding.
  • Verpleging.
  • Terminale thuiszorg.
  • 24 uurs zorg.
  • Indicatiestelling.

Diensten

24-uurs zorg, nachtzorg, dementiezorg, particuliere thuiszorg, mantelzorg ondersteuning, beleiding, palliatieve zorg en ondersteuning
Verpleging en verzorging

Onze locatie

CareConsult Thuiszorg


Van Randwijkstraat 181 2321 KG Leiden
06 11258409 Klik om te bellen