OmniaZorg


Röntgenlaan 9 2719 DX Zoetermeer
085 401 9210 Klik om te bellen

Over OmniaZorg

OmniaZorg biedt alomvattende persoonsgerichte thuiszorg aan iedereen die dit nodig heeft. Jong en oud, chronisch ziek of tijdelijk beperkt. Wij voorzien in de zorgvraag en persoonlijke wensen en behoeften van onze cliënten.

Dit doen we met vaste zorgverleners die de situatie van onze cliënten kennen en hun culturele en religieuze achtergrond begrijpen en respecteren. Omdat ons betrokken team letterlijk en figuurlijk de taal van de cliënt spreekt, kunnen onze cliënten zich focussen op het allerbelangrijkste: hun gezondheid. Onze medewerkers hebben 14 verschillende nationaliteiten. 
Er wordt gewerkt met kleine teams, zodat er niet teveel gewisseld wordt van zorgmedewerkers en de cliënt een vertrouwd team om zich heen krijgt.

OmniaZorg is actief in de regio’s Haaglanden (Den Haag), Delft, Holland-Rijnland (Leiden), Midden-Holland (Gouda) en Rijnmond (Rotterdam).

OmniaZorg geeft naast deze diensten ook advies en voorlichting aan zorgverleners over cultuursensitieve zorgverlening. 

OmniuaZorg is opgericht in 2016. Het is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. We zagen dat mensen met een niet westerse migratieachtergrond niet de zorg kregen die zij verdienen. 
Omdat het belangrijk is dat er goede medewerkers in de zorg zijn en blijven besteden we veel aandacht aan de opleiding van nieuwe medewerkers. Er worden ook activiteiten georganiseerd in de wijken. In Den Haag starten we in Oktober 2021 met een nieuw project voor dagbesteding.

Omdat duurzaamheid ook steeds belangrijker wordt, werken we naar een papierloze organisatie toe. Cliënten krijgen toegang tot hun dossier via de computer (als ze dat willen). Ook gaan we over naar elektrische auto's. Daardoor proberen we het milieu zo min mogelijk te belasten.
Verder gaan we e-health stimuleren en zullen we in 2022 starten met medicijn dispencers (apparaten waarin de medicijnzakjesrollen gaan en die op het juiste moment een zakje uit het apparaat duwt). Bij niet afscheuren wordt er een signaal gestuurd naar mantelzorger of zorgverlener, zodat die contact kan opnemen met de cliënt. Dit geeft meer ruimte voor zelfbeheer en zelfstandigheid.

Diensten

24-uurs zorg, nachtzorg, dementiezorg, particuliere thuiszorg, mantelzorg ondersteuning, beleiding, palliatieve zorg en ondersteuning
Begeleiding verstandelijk en lichamelijk gehandicapten
Dagbesteding
Huishoudelijke verzorging
Metgezelschap, Begeleiding individueel, Persoonlijke verzorging
Ouderenzorg
Verpleging en verzorging
Verpleging en verzorging op maat

Onze locatie

OmniaZorg


Röntgenlaan 9 2719 DX Zoetermeer
085 401 9210 Klik om te bellen