Thebe


Lage Witsiebaan 2/A 5042 DA Tilburg

Over Thebe

Thebe is een organisatie die zowel AWBZ erkende zorg, als particuliere zorg biedt in de vorm van verpleging, verzorging, huishoudelijke hulp, terminale zorg, kraamzorg, jeugdgezondheidszorg, voeding- en dieetadvisering en overige aanvullende diensten o.a. personenalarmering, uitleen van verpleegartikelen en maaltijdvoorziening. Thebe is HKZ-ISO gecertificeerd en biedt zorg in de regio Tilburg, Breda en Waalwijk.

Thebe in het kort

Diensten

Huishoudelijke verzorging
Kraamzorg
Uitleen van zorgartikelen
Verkoop van zorgartikelen
Verpleging en verzorging

Onze locatie

Thebe


Lage Witsiebaan 2/A 5042 DA Tilburg